Privaatsuspoliitika

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ettevõte DAS Group OÜ kohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et meie teostatav isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.2. Teie isikuandmete vastutav töötleja on DAS Group OÜ juriidilise isiku registrikood:12278143, aadress Odra 16 10144 Tallinn, e-post info@mysushi.ee

1.3. Palume lugeda see Privaatsuspoliitikat tähelepanelikult läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas kogutakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid.

1.4. Privaatsuspoliitika hõlmab alljärgnevaid teemasid:

1.4.1. kuidas me kasutame Teie andmeid;

1.4.2. milliseid isikuandmeid me jagame kolmandate pooltega;

1.4.3. kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame;

1.4.4. turundussõnumid;

1.4.5. Teie õigused;

1.4.6. kuidas me kasutame küpsiseid;

1.4.7. laste isikuandmete töötlemist;

1.4.8. Privaatsuspoliitika muutusi;

1.4.9. kuidas meiega ühendust võtta.

1.5. Esimest korda meie veebilehte külastades palume Teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle Privaatsuspoliitika tingimuste alusel.

1.6. Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kaitseme Teie isikuandmeid ja eraelu puutumatust, kirjutage meile e-posti aadressil kontor@mysushi.ee

2. Kuidas me kasutame Teie andmeid

Kasutame Teie andmeid mitmel moel – andmete töötlemise täpne kord oleneb andmete iseloomust ja sellest, milliseid meie kaupluse teenuseid kasutate. Alltoodud tabelites on kirjeldatud üksikasjalikult seda, mida ja miks me Teie andmetega teeme.

Kuidas me neid andmeid kasutame?

Miks me neid kasutame?

2.1. Teie eesnimi, perekonnanimi ja kontaktandmeid

Võttes ühendist tellimuse esitamisel Teie nimetatud telefoninumbril, kui tellite kaupa ja sisestate oma andmed, kuid makse jääb tegemata.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik, et juhindudes oma õigustatud huvist täita nõuetekohaselt sõlmitud leping, saaksime kasutada Teie nimetatud telefoninumbrit selleks, et võtta Teiega ühendust ja aidata Teil viia lõpule alustatud makseprotsess ja konsulteerida tekkinud küsimustes. Te võite igal ajal avaldada mittenõustumist sellise Teie andmete kasutamisega, pöördudes e-posti info@mysushi.ee teel või telefonivestluses meie töötajaga.

Teie ostetud kaupade saatmiseks maksja ja kohaletoimetamise aadressile.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Teie eesnime, perekonnanime ja kontaktandmeid kasutamata oleks tellimuste kohaletoimetamine keeruline.

Teile e-posti teel, tekstisõnumitena, Facebook ja Gmaili keskkondade kaudu või posti teel teabe saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et Teid kursis hoida kogu uue teabega. Selle teabe edastame vaid saanud Teie nõusoleku.

Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave tellimuse oleku uuendamise kohta ja kvaliteediküsitlused.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (et teaksite, millal Teie tellitud kaup saabub). Kvaliteediküsitlused on aga vajalikud õigustatud huvi meie oma teenuste parandamisel tagamiseks (selliste küsitluste saatmisest võite soovi korral igal ajal keelduda pöördudes e-posti kontor@mysushi.ee teel või vajutades loobumisviitele, mille leiate e-kirjas).

Konkursside läbiviimisel.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat pärast loosimängu lõppu ja loosimise võitjaks osutumisel mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast auhinna kättesaamist.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks; kui me ei saa Teie andmeid loosimises kasutada, ei ole Teil võimalik seda võita.

Teie isiku tuvastamiseks, kui esitate tellimuse telefoni teel.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik Teie telefoni teel esitatud tellimuse haldamiseks.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või mysushi.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

2.2. Teie huvid, elukohajärgne linn, sugu ja sünnikuupäev

Teie tegeliku vanuse tuvastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 14-aastastele isikutele.

Sihtrühmade segmentimisstrateegia jaoks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et vastata paremini Teie huvidele. Nii pakutakse Teile üldise sõnumi asemel vaid teemasid, mis Teid huvitavad.

Edastades Teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Teenuste kvaliteedi hindamiseks. See aitab meil parandada oma teenuste kvaliteeti (selliste küsitluste saatmisest võite soovi korral igal ajal keelduda pöördudes e-posti kontor@mysushi.ee teel või vajutades loobumisviitele, mille leiate e-kirjas).

2.3. Teie makseandmed

Raha vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates operatsiooni sooritamise kuupäevast.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Maksekaardi andmed.

Teie nõusolekul säilitame maksekaartide andmeid. Neid andmeid säilitame kogu Teie konto kehtivusaja või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et ostuprotsess oleks lihtsam.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või mysushi.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

2.4. Teie suhtlemise meiega ajalugu

See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni teel (telefonivestlus või häälsõnum, kui helistate meie klienditeenindusse või kui Teile helistavad meie töötajad) või e-posti teel.

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks, et tagada ühtne ja hea kvaliteediga teenindus ning kaitsta meie huve.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise kommunikatsiooni lõpetamisest.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning vaidluste teenindamise kvaliteedi kohta tekkimisel tõendite omamiseks. See on vajalik seetõttu, kuna me teame, et ootate meilt vaid parimat teenindust.

2.5. Ostude ja käitumise ajalugu

Teie ostetud ja ostukorvi lisatud tooted ning Teie käitumine e-posti teel toimunud suhtluses, meie veebilehel ja rakendustes.

Teile toodete müümiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks ning toodete tagastamise haldamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).

Hüljatud ostukorviga seotud meilide saatmiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Nii saame Teile meelde tuletada, et olete ostukorvi lisanud veel tellimata toote. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.

Isikustatud meilide saatmiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

See võimaldab meil vastata Teie vajadustele ja huvidele ning tagada meie poolt parima teeninduse. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.

Edastades Teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Teenuste kvaliteedi hindamiseks. See aitab meil parandada oma teenuste kvaliteeti (selliste küsitluste saatmisest võite soovi korral igal ajal keelduda pöördudes e-posti kontor@mysushi.ee teel või vajutades loobumisviitele, mille leiate e-kirjas).

2.6. Teave Teie seadme kohta

Andmed, mida jagate meiega meie veebilehte külastades või meie rakendusi kasutades, sealhulgas Teie IP-aadress ja seadme tüüp, kuvari eraldusvõime ning kui nõustute seda meiega jagama, siis ka Teie asukohaandmed ning teave selle kohta, kuidas meie veebilehte ja rakendusi kasutate.

Meie rakenduste ja veebilehe parendamiseks, et seada Teile vaikevalikuid.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil pakkuda Teile parimat võimalikku ostukogemust.

Meie veebilehe ja rakenduste kaitsmiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Teie või mysushi.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

2.7. Google’i või Facebooki kontoga sisselogimise käigus kogutud andmed

Selleks, et anda võimalus mugavamini logida sisse meie veebilehele ja rakendustesse, kui logite sisse Google või Facebooki kaudu, saame nimetatud teenusepakkujatelt sisselogimiseks vajalikud andmed.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil muuta Teile mysushi.ee kasutamine ning meelepäraste kaupade ostmine lihtsamaks.

2.8. Teave, mida töödeldakse, kui kasutate meie rakendust

Et tagada võimalus sooritada ostud meie e-kaupluses kiiremini ja mugavamalt, kiiremini leida MySushi kauplusi ja paremini neis orienteeruda.

Sellel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid nagu on kirjeldatud ülalpool selles privaatsuspoliitikas, samuti töötleme rakenduse toimimise ja kasutamisega seotud teavet. Töötleme Teie asukohaandmeid, kui selliseks isikuandmete töötlemiseks annate vastava loa. Kui rakendusele annate loa saada Teie isikuandmeid, võite alati selle loa tühistada kasutades oma seadme rakenduste seadeid või kustutades rakenduse.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See võimaldab meil muuta Teile meie e-kaupluse mysushi.ee kasutamise või meelepäraste kaupade ostmise MySushi restoranis lihtsamaks.

2.9. Kliendikaartidega seotud teave

Kui soovite osaleda kliendiprogrammis.

Kliendikaartide andmeid ei säilitata kauem kui kliendikaardi kehtivusaja lõpetamiseni.

Soovime, et Teie saaksite kasutada kliendiprogrammi pakutavaid eeliseid. Osaledes kliendiprogrammis, saate osta kaupu soodsama hinnaga, samuti koguda ka punkte ja hiljem kasutada neid ostude sooritamisel kaupluses.

2.10. Te ei ole kohustatud esitama meile mingit isiklikku teavet, kuid kui Te seda meile ei esita, meie kaupade ostmine ei pruugi osutuda võimalikuks. Lisaks, on väheusutav, et sellisel juhul oleks tagatud maksimaalne üldine teeninduskvaliteedi tase. Kuid valite Teie ja meie austame Teie valikut.

2.11. Meie võime kasutada Teie isikuandmeid selles teates nimetatud tingimustel ka siis, kui on vajalik täita või kaitsta õigustatud nõudeid, olenemata sellest, kas see toimub kohtulikus, haldus- või mõnes muus kohtuvälises menetluses. Seetõttu me töötleme Teie isikuandmeid tuginedes seaduslikele alustele, et kaitsta ja tagada meie endi, Teie ja teiste isikute õigusi.

2.12. Teie isikuandmeid võime töödelda mitte ainult nimetatud konkreetsetel eesmärkidel. Neid võime töödelda ka siis, kui see on vajalik, et täita meile kohustusliku õigustatud kohustust või kaitsta Teie või mõne muu füüsilise isiku eluliselt tähtsaid huve.

3. MILLISEID ISIKUANDMEID ME JAGAME ANDMETE SAAJATELE

Soovime siiralt Teie usalduse võita ja seda hoida, mistõttu jagame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.

3.1. Võime Teie andmeid jagada järgmiste andmete saajatega, kui see on vajalik Teile meie teenuste pakkumiseks, nagu on sätestatud selles avalduses;

3.1.1. Me võime edastada Teie isikuandmeid kõigile meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele (sealhulgas meie tütarettevõtted, meie emaettevõte ja kõik viimase tütarettevõtted);

3.1.2. Me võime edastada Teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;

3.1.3. Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega vaid määral, mil see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks;

3.1.4. Me võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, uudiskirjade saatmise ning küsitluste täitmise teenuste pakkujad. Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada Teie isikuandmete kaitsmine ka meie andmetöötlejate poolt.

3.2. Lisaks nimetatud juhtudele võime Teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks. Otseturunduse eesmärgil võime isikuandmeid oma partneritele edastada Teie nõusolekul.

3.3. Selles osas nimetatud andmete saajad võivad asuda ka väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada Teie õigused privaatsusele ja isikuandmete kaitse.

4. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME

Mõnikord ei ole meil võimalik nimetada kindlat perioodi, mille vältel Teie isikuandmeid säilitame. Näiteks on meil kohustus säilitada Teie isikuandmeid, kui see on vajalik selleks, et täita meile kohaldatavate õigusaktide nõudeid, samuti ka selleks, et kaitsta Teie või teiste isikute eluliselt olulisi huve. Kõigil juhtudel Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Rohkem teavet isikuandmete säilitamistähtaegade kohta leiate selle Privaatsuspoliitika jaos „Kuidas me kasutame Teie isikuandmeid“.

5. TURUNDUSSÕNUMID

5.1. Kui Te olete sellega nõustunud, saadame Teile e-posti teel või tekstisõnumitena turundussõnumeid, et hoida Teid kursis meie tegemistega ning aidata Teil näha ja leida meie tooteid.

5.2. Kõik turundussõnumite saamisega nõustunud arvatakse automaatselt ka meie püsikliendiklubi liikmeteks, mis on loodud meie lojaalseimatele klientidele lisaväärtuse pakkumiseks. Rohkem teavet leiate selle kohta kliendiklubi tingimustes.

5.3. Võite igal ajal loobuda turundussõnumitest, mida edastab mysushi.ee.

Kuidas seda teha:

5.3.1. klõpsake meie poolt Teile saadetud meilis vastavat turundussõnumitest loobumise linki;

5.3.2. võtke ühendust meie klienditeeninduskeskusega.

5.3.3. Kui olete tühistanud tellimuse, värskendame vastavalt Teie profiili, et Teile ei saadetaks edaspidi turundussõnumeid. 

5.4. Pange tähele, et kuna mysushi.ee võrk koosneb paljudest erinevatest omavahel ühendatud teenustest, võib kõigi meie süsteemide värskendamiseks kuluda paar päeva. Seetõttu, mõnda aega, võite turundussõnumite saamisest loobumise palve töötlemise ajal võite saada uusi sõnumeid.

5.5. Turundussõnumite saamisest loobumisel saadetakse Teile endiselt teenustega seotud teavet, näiteks tellimuse oleku uuendamise kohta.

6. TEIE ÕIGUSED

Selles teatise osas anname Teile ülevaate Teie andmekaitseseadustest tulenevatest õigustest. Kuna mõned nendest õigustest on keerukad, kirjeldame selles teatises ainult nende põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame Teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.

6.1. Isikuandmetega seoses on Teil järgmised õigused:

6.1.1. saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;

6.1.2. tutvuda enda isikuandmetega, mida me säilitame;

6.1.3. õigus nõuda Teiega seotud isikuandmete, mida me säilitame, parandamist (üldjuhul saate seda teha ka ise oma kontol);

6.1.4. õigus paluda meil Teie kohta säilitatavad andmed kustutada;

6.1.5. õigus piirata Teie andmete töötlemist;

6.1.6. õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta;

6.1.7. õigus andmete ülekandmisele (kehtib alates 25.05.2018);

6.1.8. õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;

6.1.9. õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid.

6.2. Kui soovite oma õigusi kasutada, kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise suhtes, võtke meiega ühendust meili teel aadressil kontor@mysushi.ee

6.3. Õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta. Teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta esitame andmete kogumise ajal. Selle võite alati leida ka selles Privaatsuspoliitikas või pöördudes e-posti aadressil kontor@mysushi.ee

6.4. Õigus tutvuda isikuandmetega. Teil on õigus saada kinnitust, kas me töötleme Teie isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme Teie isikuandmeid, on Teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, nagu seda on isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. Kui see ei mõjuta teiste isikute õigusi ja vabadusi, esitame Teile Teie isikuandmete koopia.

6.5. Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

6.6. Teatud juhtudel on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) Te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) Te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakse õigustatud meie või kolmanda poole huvides; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (vi) isikuandmed peavad olema kustutatud järgides meile kehtivate õigusaktide nõudeid. Siiski esineb ka juhte, mil Te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil Teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Seda Teie õigust me ei saa rakendada, kui meie või kolmanda poole huvid on tähtsamad Teie põhiõigustest ja vabadustest.

6.7. Teatud juhtudel on Teil õigus piirata enda andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) Teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole Teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Te ei ole nõus, et neid töödeldakse vastavalt meie või kolmanda poole huvides, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata Teie isikuandmete säilitamist. Ka sellisel juhul aga töötleme Teie andmeid ainult: (i) Teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.

6.8. Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta Teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kui selline andmete töötlemine toimub meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

6.9. Teil on õigus mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid me töötleme otseturunduse eesmärgil töötlemise kohta (sealhulgas profiilianalüüs otseturunduse eesmärgil). Sellise vastuväite esitamise korral me ei töötle enam Teie isikuandmeid.

6.10. Õigus andmeid üle kanda. Selle õiguse saate ellu viia neil juhtudel, kui Teie isikuandmeid töötleme autoriseeritud vahendite (arvuti jne) kaudu ja isikuandmete töötlemise juriidiline alus on: 

6.10.1. Teie nõusolek või

6.10.2. lepingu täitmine või Teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.

6.11. Teil on õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. See õigus ei kehti juhul, kui see kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi.

6.12. Kui Te leiate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub andmekaitseseadusi, on Teil seaduslik õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti, www.aki.ee. Kõigil juhtudel, enne kaebuse esitamist, võtke ühendust meiega, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.

6.13. Kui Teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse Teie nõusolek, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

7. KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID

7.1. Nagu enamik veebisaite, kasutame ka meie küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.

7.2. Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad Teie isikuandmed võivad olla seostatud Teie arvutikasutusega või muu seadme kasutusega, sealhulgas ka veebilehtede külastamisega, ja muu küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.

7.3. Kolm võimalust küpsiste haldamiseks:

7.3.1. Välised allikad;

7.3.2. Brauseri sätted;

7.3.3. Meie veebilehe küpsised.

7.4. Kolmandate isikute veebilehed

7.4.1. Me võime teha koostööd kolmandatest isikutest ettevõtetega, üldise nimetusega „teenusepakkujad“, kes võivad meie loal lisada veebilehtedele, teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust.

7.4.2. Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest meie endale mis tahes vastutust ei võta.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 14-aastastele isikutele. Konkreetsetes püsikliendiprogrammides või loosimängudes osalemiseks võidakse seada erinev, kõrgem vanuse alampiir.

8.2. Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töödeldavad isikuandmed pärinevad selles osas nimetatud vanusest nooremalt isikult, kustutame vastavad andmed andmebaasidest.

9. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

9.1. Me võime seda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti Teie isikuandmete meiepoolset töötlemist.

9.2. Oluliste muudatuste tegemisel teavitame Teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel, et Teil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkate meie veebilehe kasutamist.

10. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

10.1. Oleme alati huvitatud oma klientide tagasisidest (eriti kui tunnete, et oleme Teid alt vedanud või saaksime midagi paremini teha).

10.2. Kahtlemata pöörduge meie poole, kui:

10.2.1. Teil on küsimusi või kommentaare selle privaatsuspoliitika kohta;

10.2.2. Te soovite, et me lõpetaks Teie isikuandmete kasutamise;

10.2.3. Te soovite kasutada eespool kirjeldatud õigusi või kui Teil on kaebusi, võtke meiega julgelt ühendust.

10.3. Te võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil kontor@mysushi.ee